top of page

Мило въвеждане на данни*

Данните са в основата на всяко начинание. Тук ще отбележим колко важен е начинът, по който те се подбират, събират, подреждат и представят.


От къде да започнем

Data entry или въвеждане на данни е фундаментален процес, извършван на компютър в различни софтуерни приложения. Всеки, работещ на компютър въвежда данните, с които след това извърша същинската си работа. Набирането и създаването текстове, транскрибцията, попълването таблици с числа, коригирането думи и цифри, поддържането на файловете с нови данни, и по този начин - създаването най-често на база данни, която се ползва от други колеги след това, са все части от процеса по въвеждане на данни. Счита се, че този вид работа е лесна, защото е достъпна. Съгласни сме с това и може би то е една от причините да изберем да специализираме в нея - защото работата, която предлагаме на членове от нашата общност трябваше да бъде достъпна: за усвояване и за изпълнение. От друга страна обаче, считаме, че създаването на добър и работещ за всички комплект от набрани документи не е така интуитивен процес. Виждали сме хатично подбрани данни, данни с грешки, зле подредени и визуализирани данни. Затова написахме този блог пост.


Как го правим ние

Имаме няколко правила при въвеждането на данни. Обикновено започваме задачата с въпроси за контекста й - кой и как ще ползва резултата от въвеждането на данни, какъв тип решения ще е нужно да бъдат взети на нейно основание, какви са предпочитанията за нейното оформяне, брандиране, функционалност. Често в началото се запознаваме с темата на задачата - работили сме по най-различни задачи, за да имаме представа от обхвата и да придобием базисно разбиране за новите термини, ако има такива. Защото избягваме да правим copy-paste на сляпо, без анализ и разбиране. Стараем се да въвеждаме информацията по установените правила на работния език - български или английски, така че търсенето в данните да работи по установени правила. Счита се, че колкото по-бърз е въвеждащият данните, толкова по-добър е. Въпреки, че членовете на екипа ни имат невероятна бързина, считаме, че прецизността, постигната в проверка на работата е по-важна. Счита се също така, че този род дейност е скучна и монотонна. Това не може да бъде вярно, ако се подхожда към всяка задача индивидуално и с желание за решаване на проблем, а също и с мисъл за начинът по който ще изглеждат данните и начинът, по който ще се ползват.


Отвъд въвеждането

Това, което прави нашият процес изключително ефективен, е че при обработването на данни, мислим за това, че ги подготвяме за други употреби и действия след нас. Данните със сигурнсот ще бъдат използвани по определен начин от различните потребители. Затова основната ни задача е да ги съберем и подредим по най-удобния начин, за да се ползват по разбираем начин от други колеги. Преди да започнем, мислим за всички употреби, които не са били известни в началото. Тъй като данните живеят много животи след като бъдат събрани (обикновено) и се използвани по различен начин от различните хора, начинът по който са подбрани и визуализирани - с възможности за лесно търсене на информация по ключови думи и сортиране на информацията, е съществен. Възможно е, след анализ на употребите на данните, още в началото да възникнат предложения за разшираване на критериите з събиране и въвеждане на определени данни. Затова задаваме въпроси за бъдещите употреби - за да изпълним задачата с поглед в бъдещото й използване.


* заглавието е повлияно от книгата 'Dear Data'.

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page